FORMULARZ SERWISOWY
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji producenta, a wysyłane urządzenia znajdują się w okresie gwarancyjnym.
W przypadku gdy urządzenie jest poza okresem gwarancyjnym, zobowiązuję się do pokrycia kosztów transportu oraz ekspertyzy urządzenia.
Aktualny cennik usług pogwarancyjnych znajdą Państwo na naszej stronie www.erpatech.pl
W przypadku rezygnacji z naprawy akceptuję koszty związane z wykonaniem ekspertyzy.
Aktualny cennik usług pogwarancyjnych znajdą Państwo na naszej stronie www.erpatech.pl

po kliknięciu 'Przeglądaj' zaznacz z dysku pliki (z Ctrl jeśli kilka plików) które chcesz załączyć (maksymalnie 2 pliki) i kliknij 'Otwórz'

*W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu 3-letniej rozszerzonej gwarancji należy dołączyć kopię oryginalnego dowodu zakupu oraz aktualnym certyfikat rozszerzonej gwarancji

Powered by jqueryform.com